แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับพื้นที่ เขียนโดย เกศแก้ว จอมแก้ว 18
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA เขียนโดย ประภัสสร 88
การประชุมแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย นิภาภรณ์ ขายเครื่องเทศ 229
การประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย นิภาภรณ์ ขายเครื่องเทศ 342
กิจกรรม Zero Tolerance เขียนโดย เกศแก้ว จอมแก้ว 117

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.