เนื้อหา

ITA

1.แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

itas

 

 

2. รายการคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

oit

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.