แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 739
สถิติด้านการศึกษา เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 750
สถิติด้านสวัสดิการสังคม เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 597
สถิติด้านประชากร เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 5514
สถิติแรงงาน เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 954
สถิติด้านสุขภาพ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 706

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.