แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 2002
สถิติด้านการศึกษา เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 3172
สถิติด้านสวัสดิการสังคม เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 1545
สถิติด้านประชากร เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 20104
สถิติแรงงาน เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 4192
สถิติด้านสุขภาพ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 3064
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.