social

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 2794
สถิติการศึกษา เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 3879
สถิติสวัสดิการสังคม เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 2017
สถิติประชากร เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 24403
สถิติแรงงาน เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 4996
สถิติสุขภาพ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 3594