social

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 2002
สถิติด้านการศึกษา เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 3173
สถิติด้านสวัสดิการสังคม เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 1546
สถิติด้านประชากร เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 20105
สถิติแรงงาน เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 4193
สถิติด้านสุขภาพ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 3064

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.