แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 212
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ทรัพยากรธรรมชาติและการลดมลพิษ) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 179
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เมืองน่าอยู่ Eco-Town Eco-Village) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 208
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 246
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขียนโดย chmai 404
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว) เขียนโดย chmai 470
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) เขียนโดย chmai 372
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ) เขียนโดย chmai 382

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.