แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
infographic ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 402
infographic การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 660
infographic ข้าวพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 431
infographic ปัญหาขยะในจังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 338
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 706
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ทรัพยากรธรรมชาติและการลดมลพิษ) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 515
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เมืองน่าอยู่ Eco-Town Eco-Village) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 704
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว) เขียนโดย วีระ วงษ์ศรีแก้ว 860
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขียนโดย chmai 1174
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว) เขียนโดย chmai 1188

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.