ประกาศ ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

new  ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่  new

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

newred1 ดาวน์โหลดรายละเอียด newred1

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.