รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 

จากการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.