ประกาศ ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

images/pdf/budget/new.gif     ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ดาวน์โหลดรายละเอียด  อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19-10-61

images/pdf/budget/new.gif      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓) ผู้สอบได้ลำดับที่  ๑  ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8-10-61

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเช้า ลำดับที่  ๐๐๑ - ๐๓๐  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๑ ลำดับที่  ๐๓๑ - ๐๖๐  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๒ ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • images/pdf/budget/new.gif

    ประกาศ ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั

  • images/pdf/budget/new.gif

    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็

sets strategic

dataset

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.