สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน

ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 

600711

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.