เนื้อหา

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493

 E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.