วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

"วันจาตุรงคสันนิบาต"

เนื่องด้วยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันมาฆบูชา

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน

620205

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.