บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19-10-61

 

 

new บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว new


จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ผู้สอบได้ลำดับที่  ๑  ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.