รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8-10-61

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่


ภาคเช้า

ลำดับที่  ๐๐๑ - ๐๓๐  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๑

ลำดับที่  ๐๓๑ - ๐๖๐  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๒


ภาคบ่าย

ลำดับที่  ๐๖๑ - ๐๙๘  รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๑

ลำดับที่  ๐๙๙ – ๑๓๖  รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.