รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 25-6-61

 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่  ๐๐๑ - ๐๑๖  รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น.  ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.