รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8-6-2561

 

new รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว new

new ใบสมัครรสอบ new


-----------------------------------

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

-----------------------------------

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.