บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6-6-2561

 

new บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว new


------------------------------------------------------------------------------------------

 

จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม)

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ และ ๒ รายงานตัวในวันที่จันทร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

และปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

 

------------------------------------------------------------------------------------------

หากภายหลังมีตำแหน่งอัตราว่าง จังหวัดเชียงใหม่จะจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับถัดไป

ตามลำดับที่สอบได้

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.