ผู้ว่าพบประชาชนครั้งที่ 6/61

| พิมพ์ |

 

วันที่ 24 เมษายน 2561 ผู้ว่าพบประชาชนครั้งที่ 6/2561 โรงเรียนห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

24-04-61