รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7-5-61


new รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว new

new ใบสมัครสอบ new


------------------------------------------

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

 

------------------------------------------

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ นั้น

เนื่อจากวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันพืชมงคง เป็นวันหยุดราชการ

จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ


 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

------------------------------------------

 

 

 

 


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.