บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2-7-61

images/pdf/budget/new.gif    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว    จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ (โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม) ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ และ ๒ รายงานตัวในวันที่ศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.    อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 25-6-61

     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว    กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ลำดับที่  ๐๐๑ - ๐๑๖  รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น.  ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8-6-2561

images/pdf/budget/new.gif    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ใบสมัครรสอบ  ----------------------------------- รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น -----------------------------------       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • images/pdf/budget/new.gif

    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็

  • images/pdf/budget/new.gif

    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8-6-2561

sets strategic

dataset

ประกาศความสำเร็จในการติดตั้ง โครงข่ายเน็ตประชารัฐครบจำนวน 24,700 หมู่บ้าน

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศความสำเร็จในการติดตั้ง โครงข่ายเน็ตประชารัฐครบจำนวน 24,700 หมู่บ้าน

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.