งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

เดือนมีนาคม 2560

เดือนเมษายน 2560

เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2560

เดือนสิงหาคม 2560

งบทดลองกันยายน 2560

             - เงินสดคงเหลือประจำวัน กันยายน 2560

             - งบเทียบยอด กันยายน 2560

             - เงินฝากคลัง กันยายน 2560

             - งบทดลองประจำปี 2560

 

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

            งบทดลองเดือนตุลาคม 2560

            งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 60

            งบทดลองเดือนธันวาคม 60

            งบทดลองเดือนมกราคม 61 

            งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 61

            งบทดลองเดือนมีนาคม 61

            งบทดลองเดือนเมษายน 61

             newงบทดลองเดือนพฤษภาคม 61 new

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.