งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลองเดือนธันวาคม 63ทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

เดือนมีนาคม 2560

เดือนเมษายน 2560

เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2560

เดือนสิงหาคม 2560

งบทดลองกันยายน 2560

             - เงินสดคงเหลือประจำวัน กันยายน 2560

             - งบเทียบยอด กันยายน 2560

             - เงินฝากคลัง กันยายน 2560

             - งบทดลองประจำปี 2560

 

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

            งบทดลองเดือนตุลาคม 2560

            งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 60

            งบทดลองเดือนธันวาคม 60

            งบทดลองเดือนมกราคม 61 

            งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 61

            งบทดลองเดือนมีนาคม 61

            งบทดลองเดือนเมษายน 61

            งบทดลองเดือนพฤษภาคม 61 

            งบทดลองเดือนมิถุนายน 61

            งบทดลองเดือนกรกฎาคม 61 

            งบทดลองเดือนสิงหาคม 61 

            งบทดลองเดือนกันยายน 61 

          งบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

     งบทดลองเดือนตุลาคม 61 

     งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 61

     งบทดลองเดือนธันวาคม 61

     งบทดลองเดือนมกราคม 62 

     งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 62

     งบทดลองเดือนมีนาคม 62

       งบทดลองเดือนเมษายน 62

     งบทดลองเดือนพฤษภาคม 62

    งบทดลองเดือนมิถุนายน 62

       งบทดลองเดือนกรกฎาคม 62

       งบทดลองเดือนสิงหาคม 62

    งบทดลองเดือนกันยายน 62

 


งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลองเดือนตุลาคม 62

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 62

งบทดลองเดือนธันวาคม 62

งบทดลองเดือนมกราคม 63

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 63

งบทดลองเดือนมีนาคม 63

งบทดลองเดือนเมษายน 63

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 63

งบทดลองเดือนมิถุนายน 63

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 63

        งบทดลองเดือนสิงหาคม 63

      งบทดลองเดือนกันยายน 63

 

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

งบทดลองเดือนตุลาคม 63

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 63

        งบทดลองเดือนธันวาคม 63

 

  

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.