ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ อ่านเพิ่มเติม...

วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์

วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้า

  • วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ)

สำมะโนอุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 60 ทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนอุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2560 ทั่วประเทศ

เชิญพบกับ มาดี...มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม ได้ทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.