ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั

  • images/mis/stagi.png

    ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูล

  • images/mis/mis2.png

    ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูล

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ)

สำมะโนอุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 60 ทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนอุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2560 ทั่วประเทศ

เชิญพบกับ มาดี...มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม ได้ทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.