ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ทรัพยากรธรรมชาติและการลดมลพิษ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              resource

ทรัพยากรธรรมชาติและการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

 

 

 houseback

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.