ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ)

mindmapoldresize

1.การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

       

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

 

metadata  alold infographic 

 

houseback

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.