เนื้อหา

วิดิทัศน์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

1. คุณประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. คุณณัฎฐิญา เนตยสุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3. คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. คุณชูชาติ สาหร่าย นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. คุณสุภาวดี ภู่ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายเรื่อง "บทบาทของสถิติ"

 

นายไพโรจน์     บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายเรื่อง "บทบาทของสถิติ" ในการอบรมการพัฒนาเครือข่ายการทำงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำปี 2557 รุ่นที่1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

10455286 770467929672673_3294387099973252263_n

สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนกิจกรรม "วันสมเด็จย่า"

 

นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนกิจกรรม

"วันสมเด็จย่า" ประจำปี ๒๕๕๗  วันอังคาร ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ สนามหน้าโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

b2

b3

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.