เนื้อหา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 

จากการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันมาฆบูชา

 

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

 เนื่องด้วยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันมาฆบูชา

 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าวัด ทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน

mhaka63-1


 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

 

จากการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562

สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน

ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 

600711

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.