รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7-5-61

images/pdf/budget/new.gif  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ใบสมัครสอบ  ------------------------------------------ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น   ------------------------------------------ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวั... อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

images/pdf/budget/newred1.gif    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  -----------------------------------------------------------   จังหวัดเชียงใหม่(สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรใน ลำดับที่ ๑ ต่อเมื่อได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งวดที่ ๒ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว โดยจะทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ ทราบในภายหลัง ------------------------... อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

images/pdf/budget/new.gif    รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  เอกสารแนบ   อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • images/pdf/budget/new.gif

    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7-5-61

  • images/pdf/budget/newred1.gif

    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก

  • images/pdf/budget/new.gif

    รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

sets strategic

dataset

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.