ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 - 50 ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 *** เอกสารที่ต้องนำมา *** 1.- ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 2. บัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำประชาชน อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.