ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/nsocm อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง

" ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/nsocm" อ่านเพิ่มเติม...

มาดี...มาทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่ง?คุณมาดี? ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานสถิติของประเทศ กำหนดจะจัดทำสำมะโนการเกษตร ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรสำหรั... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั

  • ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั

  • มาดี...มาทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.