ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓๖ อัตรา

ประกาศผล การคัดเลือกลูกจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๖ อัตรา รายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสถิติ) วุฒิปริญญาตรี บรรจุและแต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวน 36 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอ

  • รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. สมัครวันนี้-๓๐ มีนาคม

  • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.