รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด) จำนวน ๑ อัตรา กรุณานำเอกสารมาให้ครบในวันสมัคร ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.