การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

images/picture/gift60.jpg การรับและการให้ของขวัญ แก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560           ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การรับและการให้ของขวัญ แก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในเรื่องการประหยัด และให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างของการประหยัด โดยการแสดงความยินดี หรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตร... อ่านเพิ่มเติม...

วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์

วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • images/picture/gift60.jpg

    การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

  • วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.