รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

images/pdf/budget/new.gif    รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  เอกสารแนบ   อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ผังที่นั่งสอบ)

images/pdf/budget/new.gif     กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ผังที่นั่งสอบ)  อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

images/pdf/budget/new.gif  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ** สำหรับผังที่นั่งสอบจะแจ้งในลำดับถัดไป ** .............................................................    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความร... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • images/pdf/budget/new.gif

    รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

  • images/pdf/budget/new.gif

    กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร

  • images/pdf/budget/new.gif

    ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความ

sets strategic

dataset

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.